Tag Archives: Nhập hàng Canada

Nhập hàng bao thuế từ Canada về Việt Nam

Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới sau Nga và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ, có thủ đô Ottawa thuộc tỉnh Ontaria. Đô la Canada (CAD) là đồng tiền được dùng tại đất nước rộng lớn và phát triển này. Và hiện tại bạn đang có nhu cầu gửi hàng đi […]